Vårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv

609.00 kr

Läs mer

Artikelnr: 3853601112269875

Beskrivning

Att ge vård och omvårdnad medför pedagogiska utmaningar i det dagliga arbetet. Dessa utmaningar kräver kunskap om bland annat lärandeprocesser, patientundervisning, rådgivning och handledning. I boken belyser författarna pedagogiska aspekter på professionella möten med studenter, kolleger, patienter och anhöriga. Boken ger både en teoretisk orientering och en praktisk tillämpning med exempel på evidensbaserade modeller och fallbeskrivningar. Författarna vill inspirera, problematisera och belysa ämnet vårdpedagogik och ta ett nytt grepp genom att knyta vårdpedagogiken till vårdens kärnkompetenser: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. De sex kärnkompetenserna anges som nödvändiga i all utbildning av vårdens yrkesutövare för att kunna möta framtidens krav på en vård som kännetecknas av hög kvalitet. Vårdpedagogik – Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv är avsedd som kurslitteratur för sjuksköterskestudenter på grundläggande och avancerad nivå, men passar även andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. Om författarna Margrett Lepp, leg. sjuksköterska, fil. dr och professor vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hennes forskningsområde är lärande och handledning med dramapedagogik, internationalisering och konflikthantering. Janeth Leksell, leg. sjuksköterska, med. dr och docent vid Högskolan Dalarna och Uppsala universitet. Hennes forskningsområde är diabetesvård, sjuksköterskans akademiska utveckling och patientutbildning. Sagt om boken “Vårdpedagogik är en läsvärd bok som på ett kärnfullt sätt belyser sjuksköterskans vida pedagogiska roll, både i mötet med patienter/familj samt vid handledning av studenter.” Publicerades i BTJ-häftet nr 13, 2017, skrivet av lektör Ulf Nilsson.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Vårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv”