Vård- och omsorgsarbete 1

647.00 kr

Läs mer

Artikelnr: 3853608155435033

Beskrivning

Läromedlet innehåller allt för kurserna vård- och omsorgsarbete 1 resp 2. Åtskilliga fallbeskrivningar och aktiverande frågor av typen ta reda på ska ge eleverna möjlighet att fundera och diskutera kring ett ämne. Läs mer Utmärkande drag – Innehåller fallbeskrivningar som är kopplade till frågeställningar och arbetsuppgifter – Värdefulla instruktioner som steg för steg lotsar eleven genom provtagningar och behandlingar – Innehåller ordförklaringar i marginalen för att underlätta inläsningen Vård- och omsorgsarbete 1 Man kan säga att vård och omsorg kopplas samman i omvårdnaden av en vårdtagare, och det är svårt att särskilja begreppen i det praktiska arbetet. Vad innebär det då att arbeta inom vård och omsorg? Vilka kunskaper och förmågor behövs för att möta människor i behov av omvårdnad och omsorg? Vilka lagar och regler styr arbetet? Vård- och omsorgsarbete 1 går igenom dessa frågor och beskriver grundläggande kunskaper som man behöver för att kunna arbeta nära vårdtagare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vidare tas olika förmågor upp som vård- och omsorgspersonal behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett yrkesmässigt sätt, exempelvis etiska, estetiska, hygieniska, ergonomiska och pedagogiska förmågor. För att kunna arbeta inom ett område som hela tiden förändras genom nya rön och rutiner är ett livslångt lärande nödvändigt. Förmågan till reflektion är en viktig förutsättning för att kunna ge ett gott bemötande i olika situationer. Elever behöver under utbildningen få träna sin förmåga att själv söka relevant information och att reflektera över olika situationer som kan uppstå. Boken innehåller därför aktiverande uppgifter och fallbeskrivningar som ska ge eleverna möjlighet att fundera och diskutera kring ett ämne. Boken är skriven för kursen med samma namn på gymnasieskolan, men passar även för andra utbildningar, exempelvis för studerande på vuxenutbildningar. Vård- och omsorgsarbete 2 Boken fördjupar sig i ämnet vård- och omsorgsarbete, med en genomgång av vanliga sjukdomar och vård och omsorg vid dessa, samt vård i livets slutskede. Fler sjukvårdande uppgifter och metoder finns också med. Vård- och omsorgsarbete 2 innehåller även uppgifter som uppmuntrar till att aktivt söka svar och diskutera. Fallbeskrivningar finns för att underlätta anknytningen till verkligheten och för att utifrån dessa kunna lösa frågor och olika dilemman. Lärarhandledning Lärarhandledningen är ett bedömningsstöd för pedagoger. Handledningen anknyter till läroböckerna Vård- och omsorgsarbete 1 och 2. Här finns bland annat fördjupningsuppgifter, kunskapstest, film- och länkförslag. Om författarna Gudrun Arvidsson har lång erfarenhet av att arbeta med människor, till en början som mentalskötare, sedan som sjuksköterska inom olika specialiteter, skol- och distriktssköterska och nu som vårdlärare. “Författaren, med gedigen klinisk erfarenhet och numera verksam som vårdlärare, fokuserar på hur omvårdnad utformas vid vissa specifika sjukdomar och hur medicinska arbetsuppgifter kan utföras och tydliggör också vem som har ansvar för vården. — Boken har en tydlig struktur och ett välformulerat språk. Fortlöpande ordförklaringar av centrala begrepp gör den lättläst. I boken finns gott om fallbeskrivningar och instuderingsuppgifter.” BTJ Häfte 13112228 Lektör Jennie Arvidsson

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Vård- och omsorgsarbete 1”