Säker vård : nya perspektiv på patientsäkerhet

495.00 kr

Läs mer

Artikelnr: 3853601643652575

Beskrivning

Trots flera decenniers arbete med att öka patientsäkerheten drabbas över 100 000 människor varje år av vårdskador i Sverige, vilket orsakar stort mänskligt lidande och höga samhällskostnader. Ett alltför stort fokus på när saker har gått fel, och för lite fokus på när saker har gått rätt, kan ha bidragit till att vi inte har nått bättre resultat. I Säker vård – nya perspektiv på patientsäkerhet redovisas ett nytt sätt att tänka kring patientsäkerhet. Bland annat beskrivs begreppen Safety I och Safety II samt metoden FRAM som illustreras med praktiska exempel. Dessutom får läsaren kunskap om sambanden mellan patientsäkerhet, kvalitet, säkerhetskultur och arbetsmiljö. Boken belyser såväl systemperspektivet som de överväganden på individnivå som måste göras dagligen. Varje kapitel speglar områden med hög relevans för det fortsatta patientsäkerhetsarbetet. Bokens riktar sig till studerande och verksamma inom hälso- och sjukvård men också tjänstemän och politiker med inflytande över hälso- och sjukvården. Om författarna Synnöve Ödegård är leg. sjuksköterska och doktor i folkhälsovetenskap med lång erfarenhet av patientsäkerhetsarbete på nationell nivå. Hon är den första i Norden som i sin avhandling använde ett systemperspektiv på patientsäkerhetsfrågorna. Bokens medförfattare är framstående forskare och experter inom sina respektive områden. Sagt om boken “Säker vård är en mycket tänkvärd bok med en initierad beskrivning av vårdskador. Den riktar sig främst till personal i vården, men även till politiker och beslutsfattare i sjukvården.” Helhetsbetyg 5 av 5. Publiceras i BTJ-häftet nr 22, 2019. Lektör Lars Svensson. “Boken kompletterar väl de tidigare antologierna (I rättvisans namn – ansvar, skuld och säkerhet i vården (Liber; 2007) och Patientsäkerhet – teori och praktik (Liber; 2013) och andra svenska böcker om patientsäkerhet. Den tillför nya viktiga aspekter för arbetet med patientsäkerhet. Synnöve Ödegårds bidrag till svenskt arbete med patientsäkerhet kan inte överskattas; denna bok bekräftar det. Boken utgår från solid teoretisk bas men är lättläst. Den lämpar sig väl för utbildning i patientsäkerhet, både för högskolor och för personalutbildning i vården. Jag rekommenderar den för läsning av alla i praktiskt arbete med och i ledning och ansvar för patientsäkerhet, inte minst politiker och tjänstemän.” Axel Ros, Lakartidningen.se, 2020-02-03.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Säker vård : nya perspektiv på patientsäkerhet”