Professionell klinisk omvårdnad : en introduktion

665.00 kr

Läs mer

Artikelnr: 3853600392901175

Beskrivning

Den här boken riktar sig i första hand till studenter i grundutbildning till sjuksköterska. I fokus står de kompetenser och etiska förhållningssätt som sjuksköterskan måste besitta för att kunna ge en personcentrerad, säker och effektiv vård. Omvårdnaden finns i sjuksköterskans möte med patienten och i patientens förtroende för sjuksköterskan. Förtroendet bygger på en överenskommelse mellan samhället och sjuksköterskorna som yrkesgrupp, om att det finns värderingar, kunskap och förhållningssätt som patienten kan lita på. Detta utgör också grunden i utvecklingen av den individuella sjuksköterskans professionella förhållningssätt. Förtroendet baseras på ett antal önskvärda kompetenser hos sjuksköterskan: uppdaterad kunskap, klinisk färdighet, empatisk förmåga, medvetenhet om egna begränsningar, god självkännedom och medvetenhet om gränsen för professionellt uppträdande. I boken omnämns detta som 6C-modellen. Det unika med boken är den helhetsbild som den ger och beskrivningarna av de empatiska och personcentrerade synsätt som krävs för att lära sig ge professionell klinisk omvårdnad.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Professionell klinisk omvårdnad : en introduktion”