Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA)

399.00 kr

Läs mer

Artikelnr: 3853601037014897

Beskrivning

Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA) kan användas inom många olika omsorgsverksamheter som omfattar personer med kognitiva svårigheter. Några exempel är stöd och service samt vård och omsorg till personer med intellektuell funktionsnedsättning och olika former av personlig assistans (LSS-verksamhet), verksamheter som stödjer personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, autism och demens samt socialpsykiatri.I denna tredje omarbetade version av PFA-boken finns beskrivning av vad PFA är och konkretisering av hur det tillämpas i “hantverket” PFA.Christine Gustafsson är leg. sjuksköterska, med.dr och docent på Akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola. Carl-Mikael Feldt, Anders Lindström och Karin Liljegren har lång erfarenhet av arbete inom omsorg av personer som har intellektuell funktionsnedsättning och autism.”Den nya PFA-boken är ett fantastiskt stöd för personal som arbetar inom omsorg för personer som har kognitiva begränsningar. Boken är unik i sin utgångspunkt i tre centrala problem samt att den vänder på perspektivet, då fokus är på att det är personalen som behöver ändra på sitt förhållnings- och arbetssätt. Detta sker genom att personalen stödjer personen som har kognitiva begränsningar genom att lyfta fram dennes färdigheter och kompensera för svårigheter. Detta görs genom fördjupad kunskap om kognition, ökad förståelse för vad kognitiva begränsningar innebär, anknytning till den salutogena hälsoteorin och anpassningar i vardagen. Boken är mycket intressant för personal verksam i omsorgsverksamhet och den är en viktig kunskapskälla för socionomstudenter som fördjupar sig inom området omsorg för personer som har kognitiva begränsningar.”Lena Talman, universitetslektor och avdelningschef för Socialt arbete, Mälardalens högskola.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA)”