Pedagogik inom vård och handledning

284.00 kr

Läs mer

Artikelnr: 3853601977801771

Beskrivning

Boken fokuserar på sjuksköterskans pedagogiska funktion och kompetens men många av de teorier, strategier och tillvägagångssätt som beskrivs är allmängiltiga för alla som arbetar med pedagogiska frågor inom hälso- och sjukvård. Innehållet, som är forskningsbaserat, speglar både det pedagogiska uppdraget sjuksköterskor haft och har och de möjligheter som erbjuds en pedagogiskt intresserad sjuksköterska. Boken omfattar följande områden: Sjuksköterskans pedagogiska uppgifter och utbildning under perioden 1916-2018. Olika pedagogiska traditioners betydelse för patientundervising. Sjuksköterskans funktion och kompetens i mötet med närstående. Olika förhållningssätt till hälsa och sjukdom samt lärande i ett folkhälsoperspektiv. Sjuksköterskan som handledare för studenter under den verksamhetsförlagda utbildningen. Sjuksköterskan som handledare av interprofessionella studentteam. I första hand vänder sig boken till sjuksköterskestudenter på grundutbildningsnivå men även till handledare och yrkesverksamma.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Pedagogik inom vård och handledning”