Patientsäkerhet : teori och praktik

654.00 kr

Läs mer

Artikelnr: 3853602040396938

Beskrivning

Patientsäkerhet berör alla som arbetar med hälso- och sjukvård oavsett var och på vilken nivå man arbetar. Den här antologin breddar och fördjupar perspektivet på patientsäkerhetsfrågorna. Patientsäkerhet – teori och praktik tar utgångspunkt i aktuell säkerhetsforskning och är skriven av internationella och nationella säkerhetsforskare och experter. Många av dem är verksamma i andra branscher, men alla har ett gemensamt intresse för säkerheten i hälso- och sjukvården. Boken, som inleds med fyra uppmärksammade händelser i svensk hälso- och sjukvård, tar utgångspunkt i ett systemperspektiv på säkerhet. Den belyser bland annat lagstiftning, organisation och verktyg för säkerhetsstyrning. Detsamma gäller stöd till patienter, närstående och personal som varit involverade i en allvarlig händelse. Utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet de senaste 20 åren diskuteras, likaså de förändringar vi kan vänta oss fram till 2025. Avslutningsvis belyses andra branschers säkerhetsarbete och hur det skulle kunna inspirera patientsäkerhetsarbetet. Boken vänder sig till dem som arbetar med hälso- och sjukvård, liksom till tjänstemän och politiker med inflytande över vårdens resurser och organisation. En viktig målgrupp är lärare och studenter vid långa och medellånga vårdutbildningar. Boken är också lämplig för läsare som är verksamma inom andra yrkesområden eftersom den tar upp generella aspekter på säkerhet. Antologin bygger på den tidigare utgivna antologin I rättvisans namn – om ansvar, skuld och säkerhet (2007) men är omarbetad och anpassad efter aktuell lagstiftning och senaste forskningsrön. Den är utökad med tio kapitel och är inspirerad av den högskoleutbildning i patientsäkerhet som KTH bedrivit sedan 2008. Sagt om boken “Här presenteras en omarbetad och uppdaterad bok som bygger på I rättvisans namn från 2007. Strukturen utgår från den utbildning i patientsäkerhet som ges vid KTH i Stockholm. Som bakgrund presenteras fyra allvarliga fall – det första den tragiska förväxlingen av läkemedel på Maria sjukhus 1936 varifrån lex Maria har sitt ursprung. Ansvarsfrågor diskuteras utifrån Patientsäkerhetslagen och annan lagstiftning. Även organisering av stöd till patienter, anhöriga och vårdpersonal som varit involverade i allvarliga händelser tas upp. Boken vänder sig till alla med intresse för säkerhetsfrågor (även utanför sjukvården) men framför allt till högskolestuderande inom vårdvetenskaper och till politiker och tjänstemän med inflytande över vårdens resurser.” Olof Selroos, lektör, BTJ häfte 13122249. “Det stora antalet kapitel med högt läsvärde gör att boken varmt kan rekommenderas till dem som vill få en bred översikt av aktuellt kunskapsläge i patientsäkerhet. Vi behöver alla – på ledningsnivå och vårdnära – lära oss mycket mer för att kunna bidra till en ökad säkerhet.” Läkartidningen. 2014;111:CMTZ Lakartidningen.se 2014-01-02. Om författarna Synnöve Ödegård, som är leg. sjuksköterska och doktor i folkhälsovetenskap, har sedan början av 1990-talet arbetat med patientsäkerhet på nationell nivå. Hon var den första i Norden som i sin avhandling använde ett systemperspektiv på patientsäkerhetsfrågorna.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Patientsäkerhet : teori och praktik”