Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv

441.00 kr

Läs mer

Artikelnr: 3853600279461149

Beskrivning

Fokus i denna bok är det tvärprofessionella teamarbetet inom palliativ vård. Författarna går igenom den palliativa vårdens fyra hörnstenar: symtomkontroll, kommunikation, teamarbete och närståendestöd. Syftet är att bidra till kunskap och stöd för personal som arbetar med patienter i palliativt skede, från tidig till sen fas och oavsett om det är på sjukhus, i hemmet, inom kommunernas särskilda boenden eller på specifika palliativa enheter. Bokens innehåll levandegörs med hjälp av en autentisk fallbeskrivning, en patient och hennes familj som läsarna får följa under tiden de får vård av det palliativa teamet. I boken finns dessutom ett kapitel om etiska konflikter och dilemman som kan uppstå i den palliativa vården. Palliativ vård ur ett tvärprofessionellt perspektiv vänder sig till alla professioner inom palliativ vård och tar därför ett brett grepp om innehållet i palliativ vård utifrån de olika dimensioner som vården omfattar. Boken är tänkt för universitetsutbildningar inom sjukvård samt för specifika yrkesutbildningar inom vård och omsorg. Sagt om boken “När livet övergår i ett tillstånd som oåterkalleligt närmar sig döden sker förändringar hos alla berörda; patienten, närstående och personal. Den palliativa vården i Sverige har sedan 90-talet utvecklats med organisatoriska riktlinjer oberoende av diagnos och vårdform. Under redaktion av socionom Inger Benkel, överläkare Ulla Molander och leg. sjuksköterska Helle Wijk förmedlas i boken ett tvärprofessionellt perspektiv för det viktiga teamarbete som ska ge en personcentrerad vård och stöd till närstående. Genom bokens kapitel, som berör symtomkontroll, kommunikation, teamarbete och närståendestöd, får läsaren följa ett autentiskt patientfall. Ett kapitel behandlar den palliativa vårdens etiska problem och en etisk modell för resonemang kring dessa. På ett pragmatiskt sätt lyckas författarna ge kvalitativ kunskap med stor känsla och respekt för den döende, närstående och de som tillsammans utför ett krävande arbete. Boken är lättläst och välstrukturerad med viktig referenslitteratur efter varje kapitel. En utsökt kurslitteratur för alla vårdutbildningar.” Margareta Fridstjerna, lektör, BTJ-häftet nr 2, 2017. Om författarna Redaktörer för boken är Inger Benkel, Ulla Molander och Helle Wijk. Alla tre forskar inom sjukvård och arbetar kliniskt i palliativ vård respektive på universitetets vårdutbildningar. De har olika professionell bakgrund i forma av kurator, läkare och sjuksköterska, och vill med boken betona vikten av ett fungerande teamarbete för en god palliativ vård.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv”