Övergångar i hälso- och sjukvård : ett livsloppsperspektiv och organisatoriska aspekter

296.00 kr

Läs mer

Artikelnr: 3853600172787632

Beskrivning

Livsförändringar eller övergångar i livet kan ibland innebära att en person behöver söka kontakt med eller ta hjälp av hälso- och sjukvårdens verksamheter. Genom att ge en övergripande förståelse för de olika situationer som kan uppkomma fokuserar författarna på att ge vårdpersonal bättre förutsättningar för att möta personers unika behov vid såväl övergångar i livet som i vårdkedjan. Bokens första del utgår från ett psykosocialt perspektiv där människors levnadslopp knyts till sociala sammanhang och tidsaspekter inom ramen för olika livsfaser. I den andra delen beskrivs och exemplifieras övergångar och de kritiska moment som innebär särskilda utmaningar och som kräver samordning av olika aktörer i vårdkedjan. Boken vänder sig till dig som studerar till eller redan arbetar inom en profession som vårdar människor i livets olika faser och där det förekommer kritiska överföringar mellan olika vårdgivare och vårdformer. Detta kanske främst gäller dig som utbildar dig till sjuksköterska, specialistsjuksköterska eller barnmorska, men boken kan också vara relevant for dig som t.ex. studerar till socionom eller kurator.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Övergångar i hälso- och sjukvård : ett livsloppsperspektiv och organisatoriska aspekter”