Om smärta : ett fysiologiskt perspektiv (bok + digital produkt)

461.00 kr

Läs mer

Artikelnr: 3853601487135756

Beskrivning

Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att patienter söker vård. Smärtan kan vara såväl akut som långvarig och kan medföra stort lidande för individen. Ett tidigt och adekvat omhändertagande kan bidra till att förhindra utveckling av ett långvarigt smärttillstånd. Kunskap om hur smärta uppstår liksom kunskap om smärtans konsekvenser är viktiga beståndsdelar i mötet med patienten för att ställa rätt diagnos, för val av optimal intervention samt för att kunna ge patienten information, råd och en bättre förståelse. Om smärta belyser smärta och smärtbehandling ur ett fysiologiskt perspektiv med stor tonvikt lagd på att på ett enkelt sätt och med tydliga illustrationer förklara bakomliggande mekanismer, smärtklassifikation, kroppsegen hämning, smärtanalys samt placebo och nocebo. Boken tar upp olika interventioner med såväl läkemedel som fysikaliska behandlingar, body-mind-tekniker samt psykologiska och kirurgiska metoder. I boken beskrivs även smärta ur ett genusperspektiv samt smärta hos barn och äldre. Boken riktar sig till studenter på grundutbildningar till fysioterapeut, arbetsterapeut, naprapat, sjuksköterska, läkare, tandläkare, osteopat och kiropraktor men kan även komma till användning såväl bland andra yrkeskategorier som på vidareutbildningar. Som ett komplement till boken finns även ett webbaserat instuderingsmaterial för att underlätta inlärning och självevaluering. Instruktioner för hur du finner materialet på webben finns på omslagets insida.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Om smärta : ett fysiologiskt perspektiv (bok + digital produkt)”