När små barn far illa : fysiskt våld, försummelse och sexuella övergrepp

370.00 kr

Läs mer

Artikelnr: 3853600143794050

Beskrivning

“Konventionsstaterna ska /…/ skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavarens eller annan persons vård.” Artikel 19, Barnkonventionen Att upptäcka utsatthet hos små barn kan vara svårt. Våldet, som kan vara både psykiskt och fysiskt, sker i slutna rum – utan insyn från andra vuxna. Därför är det viktigt att alla som möter barn i sin profession förstår när något inte står rätt till och vet hur de sedan ska agera. I boken När små barn far illa – Fysiskt våld – Sexuella övergrepp – Försummelse får du kunskap om olika tecken på våld och annan utsatthet hos de allra yngsta barnen. Vilka är riskfaktorerna för att utsättas och vad får det för konsekvenser för barnen på kort och lång sikt? Hur ser lagstiftningen ut och vad gäller för anmälningsskyldigheten? Vidare finns råd och förslag på hur du kan prata med barn i olika ålder om svåra ämnen, och olika behandlingsmodeller för hela familjen beskrivs – hela tiden med barnets bästa i åtanke. Boken vänder sig till personal inom barnhälsovården och andra verksamheter såsom barnsjukvården, vårdcentraler, förskolan, öppna förskolan, som möter barn upp till sex år i sin yrkesroll. Ur innehållet: Risk- och skyddsfaktorer vid försummelse Skakvåld Sexuellt våld Barnmisshandel Barn med övervikt Barn på flykt Att välja ord och att ordinventera Polisanmälan Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) Hjälp inom barnhälsovården Samverkan mellan myndigheter Rutiner på arbetsplatsen Barnkonventionen Författaren Björn Tingberg är leg. sjuksköterska och leg. psykoterapeut, båda med inriktning mot barn och unga. Han har arbetat mycket med att utbilda och undervisa i ämnet barn som far illa och är nu studierektor på Ericastiftelsen parallellt med arbete som psykoterapeut i egen verksamhet. Björn har skrivit flera läroböcker om barn som far illa och disputerade i ämnet 2010.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”När små barn far illa : fysiskt våld, försummelse och sexuella övergrepp”