I SKUGGAN AV EN HOTAD EXISTENS

191.00 kr

Läs mer

Artikelnr: 3853601611326651

Beskrivning

Fokus för denna avhandling är patienter med malignt lymfom och hur de upplever sin sjukdom och den vård de får. Den medicinska vården runt sjukdomen är väl utvecklad och innebär en trygghet för dem som drabbas. Men att vara sjuk i malignt lymfom skapar en rädsla för döden oavsett om sjukdomen utgör ett verkligt medicinskt hot mot livet eller inte och behovet av existentiellt stöd för patienterna blir stort. Här visar avhandlingen att vården ibland brister och att detta får konsekvenser för dem som lever med sjukdomen. Bristen på existentiellt stöd gör bland annat att patienternas ovisshet ökar och ett onödigt lidande skapas. Vårdarna i sin tur tycks sakna stöd för att prioritera just de existentiella frågorna och vårdkulturen blir ett av de största hindren för en vård utifrån ett livsvärldsperspektiv. Det krävs vissa insatser i vårdens organisation för att tydliggöra en vårdkultur där de existentiella frågorna ingår som en naturlig del i professionell vård. Susanne Källerwald legitimerad sjuksköterska.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”I SKUGGAN AV EN HOTAD EXISTENS”