Hembesök : möten i barnets vardag

311.00 kr

Läs mer

Artikelnr: 3853600501912746

Beskrivning

BHV-sjuksköterskans handbok inför hembesöket I barnhälsovårdens nationella program ingår hembesök hos familjer med ett nyfött barn och när barnet är åtta månader. Att komma som gäst till familjen kan bidra till ett mer jämlikt möte på familjens villkor och en unik möjlighet att se barnet i sin vardag. Hembesök är en handbok att använda inför och under dessa viktiga föräldramöten för ökad kunskap och trygghet. Mötet med barn och föräldrar i deras vardag skapar tillfälle att samtala om barnets hälsa och utveckling, samspel, om barnsäkerhet och levnadsvanor på ett personcentrerat sätt. Handboken Hembesök – möten i barnets vardag beskriver vad ett hembesök kan innehålla och hur det kan genomföras tillsammans med förslag på olika frågeställningar. Fokus är på hembesöket när barnet är kring åtta månader. Boken avslutas med exempel på hur några möten kan se ut. Ur innehållsförteckningen Barnhälsovård för alla barn Hälsans bestämningsfaktorer, bland annat skyddsfaktorer, riskfaktorer och empowerment Hembesöket och dess innehåll, bland annat samspel, jämställt föräldraskap, barnets utveckling, hälsosamtal, hälsovägledning, health literacy och hälsoundersökning Riktade hembesök Utvecklingsarbeten och forskningsprojekt, bland annat Växa tryggt – föräldraskapsstöd i samverkan Fallbeskrivningar Vanliga frågor och svar Författaren Linda Håkansson är leg. sjuksköterska och distriktssköterska och har en masterexamen i folkhälsovetenskap. Hon arbetar som barnhälsovårdsamordnare i Region Blekinge.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Hembesök : möten i barnets vardag”