Handbok i omvårdnadsdiagnostik : diagnos, mål, åtgärd

829.00 kr

Läs mer

Artikelnr: 3853601514723185

Beskrivning

Detta är den första svenska utgåvan av Lynda Juall Carpenitos bok Handbook of Nursing Diagnosis. Det är en bok i omvårdnadsdiagnostik som kan skapa förutsättningar för en god vårdplanering genom att fungera som ett underlag för vårdbeslut. Författaren utgår från omvårdnadsdiagnoser enligt den taxonomi som publiceras av NANDA International, men beskriver också förslag till möjliga åtgärder och mål för omvårdnaden. I boken finns även en sektion om kollaborativa problem, det vill säga vårdbehov som kräver samverkan i team mellan sjuksköterska och läkare. De åtgärder och mål som anges i boken ska ses som möjliga förslag eller rådgivande. Varje sjuksköterska har alltid att säkerställa korrektheten i omvårdnadsåtgärderna enligt lokala och nationella riktlinjer samt patientens önskemål. Det sätt som vården utövas på är föränderligt i takt med att det vetenskapliga underlaget förändras och sjuksköterskan agerar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Boken kan fungera som ett beslutsstöd för sjuksköterskor i att upprätta individuella vårdplaner. Sjuksköterskan bedömer och anpassar tillämpligheten i vårdplanen för varje patient och hens förutsättningar, önskemål och behov. När så är lämpligt sker åtgärd i samråd med andra i hälso- och sjukvårdsteamet, exempelvis fysioterapeut, dietist eller läkare. På www.studentlitteratur.se/nanda finns en allmän informationssida med miniföreläsningar som ger en introduktion till omvårdnadsdiagnostik. Boken kan användas av såväl blivande som redan yrkesverksamma sjuksköterskor samt barnmorskor.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Handbok i omvårdnadsdiagnostik : diagnos, mål, åtgärd”