Grundbok i eHälsa

439.00 kr

Läs mer

Artikelnr: 3853601700664089

Beskrivning

Grundbok i eHälsa ger en inblick i områden som studenter inom hälso- och sjukvård behöver för att möta digitaliseringen. Genom att tillämpa en tvärvetenskaplig strategi för att beskriva digitaliseringen inom hälso- och sjukvården synliggörs komplexiteten i olika situationer när eHälsolösningar introduceras och implementeras. Boken har tre delar. Den första, individperspektivet, fokuserar på etiska aspekter, evidens och patientsäkerhet, liksom vikten av att arbeta personcentrerat när individens vardag digitaliseras. Den andra, organisationsperspektivet, handlar om ledning och styrning. Den tar upp förändringskunskap, förändringsledning och hur införandeprocesser bör bedrivas för att bli framgångsrika. Den sista delen, samhällsperspektivet, behandlar ansvar, nytta och ekonomi på olika nivåer när verksamheter inom hälso- och sjukvården digitaliseras. Varje del tar avstamp i en exempelberättelse och avslutas med frågor för egna funderingar och samtal. Boken kommer att vara en utmärkt lärobok på såväl läkarprogrammet som för andra vårdstuderande och även för vårdpersonal som är intresserade av förändringsresan som e-hälsa innebär, skiver Anna Rossander och Jingcheng Zhao i Lakartidningen.se 2020-09-18. De uppskattar författarnas förmåga att vidga vyerna och se bortom de problem vi brottas med på daglig basis och sätta digitaliseringen i kontext av patienterna, organisationen och samhället. Recensenterna är också imponerade över hur väl boken balanserar mellan att vara en grundbok och samtidigt inte förenkla för mycket. Om författarna Malin Hofflander är leg. sjuksköterska, fil.mag. i omvårdnad och tekn.dr i tillämpad hälsoteknik. Hon har lång erfarenhet som chef inom offentlig sektor och arbetar nu som konsult inom förändringsledning, implementeringsprocesser och värdebaserat ledarskap. Malin är även lektor på Linnéuniversitetet i Kalmar och forskar inom implementeringsprocesser. Lina Nilsson är medförfattare till tre kapitel. Hon är fil.mag. i sociologi och i kvalitetsteknik samt tekn.dr i tillämpad hälsoteknik. Lina är lektor på Linnéuniversitetet i Kalmar och forskar inom implementeringsprocesser.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Grundbok i eHälsa”