God hälso- och sjukvård för äldre – ett rättsligt perspektiv

361.00 kr

Läs mer

Artikelnr: 3853601961632646

Beskrivning

Under de senaste åren har den kommunala ha¨lso- och sjukva°rden fo¨ra¨ndrats. Kortare va°rdtider och snabbare utskrivning fra°n sjukhusen gör att äldres behov av hälso- och sjukvård i allt större utsträckning tillgodoses av kommunen. Där finns också ma°nga av de allra sko¨raste patienterna med komplexa ha¨lsoproblem och sva°ra funktionsnedsa¨ttningar. I den här boken förmedlas kunskap om lagstiftningens krav på god hälso- och sjukvård för äldre och den ger även en inblick i det reformarbete som nu pågår. Målet med boken är att överbrygga de hinder som skillnader i lagstiftningen för olika delar av hälso- och sjukvården för äldre kan föra med sig. Med en större kunskap om rättsliga perspektiv och de dilemman som dessa skillnader kan leda till är förhoppningen att läsaren ska kunna medverka till att hälso- och sjukvården för äldre utvecklas ytterligare. Liksom inom all vård och omsorg krävs samarbete mellan olika yrkesgrupper och ett ständigt arbete med att förebygga risker för att hälso- och sjukvården ska bli så bra som möjligt. Boken är indelad i tre delar. Del 1 handlar om vem som ansvarar för vad inom området; del 2 belyser olika perspektiv på vad en god vård för äldre innebär ur lagstiftarens perspektiv och del 3 handlar om att förebygga risker för vårdskador. Boken innehåller en rad praktiska exempel och reflektioner från sjuksköterskor och undersköterskor, författade av Hanna Falk Erhag, Stina de Frumerie och Louise Tidestad Vahlne. Här finns också ett antal debattinlägg kring god hälso- och sjukvård för äldre, för att uppmuntra till reflektion och diskussion, av Gunnar Akner, Göran Hermerén, Ingmar Skoog och Barbro Westerholm. Lotta Vahlne Westerhäll är professor emerita i offentlig rätt med särskild inriktning på socialrätt och seniorprofessor vid juridiska institutionen vid Göteborgs universitet. Gunnar Akner, docent i geriatrik och läkare med specialisering mot internmedicin, geriatrik och klinisk nutrition. Hanna Falk Erhag, leg. sjuksköterska, fil. doktor och docent i vårdvetenskap vid Göteborgs universitet. Stina de Frumerie, leg. sjuksköterska och specialist inom vård av äldre. Hon arbetar huvudsakligen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, inom den praktiska delen av sjuksköterskeprogrammet samt kliniskt inom den kommunala äldrevården i Göteborgs stad. Göran Hermerén, professor emeritus i medicinsk etik vid Lunds universitet. Han har bland annat varit sakkunnig i Statens Medicinsk-Etiska Råd i många år. Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet (AgeCap). Louise Tidestad Vahlne, utbildad undersköterska, och har arbetat inom flera olika sjukvårdsområden, däribland många år i äldreomsorgen. Hon är även verksamhetsansvarig på Ung Omsorg. Barbro Westerholm, läkare, forskare och politiker med en lång karriär inom svensk förvaltning som medicinalråd och generaldirektör för Socialstyrelsen, adjungerad professor vid Karolinska Institutet, vice ordförande i WHO:s styrelse m.m.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”God hälso- och sjukvård för äldre – ett rättsligt perspektiv”