Elevhälsa som främjar lärande : om professionellt samarbete i retorik och praktik

390.00 kr

Läs mer

Artikelnr: 3853602019294022

Beskrivning

Elevhälsans professioner är eniga om att de ska arbeta före-bygg-ande och främjande, men fastnar i praktiken lätt i gamla hjulspår. Istället för att främja elevers lärande och hälsa proble-matiseras enskilda elever. Det behövs teorier, modeller och rutiner för ett främjande elevhälsoarbete. Syftet med den här boken är att ge idéer om hur elevhälsan kan utveckla sitt arbete för att möta skollagens krav på främjande och förebyggande arbete. Den nya elevhälsan innebär att kunskaper inom psykologi, medicin, omvårdnad, socialt arbete och specialpedagogik ska översättas till skolans vardagsarbete. Syftet är att underlätta för lärare och hjälpa elever att uppnå skolans mål. Detta ställer nya krav på rektors ledarskap och på att elevhälsoteamet fungerar som ett team i samarbete med lärarna. Elevhälsa som främjar lärande fokuserar, utifrån forskning och praktisk erfarenhet, på detta samarbete och på hur en gemensam syn på elevhälsa kan utvecklas inom teamet och i skolan. Boken vänder sig till alla som arbetar i skolan och kan användas inom utbildningen till specialpedagog/lärare, psykolog, socionom, läkare och sjuksköterska samt inom respektive professions specialistutbildning till arbete inom pedagogiska verksamheter.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Elevhälsa som främjar lärande : om professionellt samarbete i retorik och praktik”