D-vitamin test

209.00 kr

Läs mer

Artikelnr: 3853600466833723

Beskrivning

Vitamin-D test kit Lider du av brist på D-vitamin? Då är du inte ensam, många i norra Europa har brist på denna viktiga vitamin. Nu lanserar vi världens första självtest som upptäcker låga nivåer på D-vitamin i blod. Om dina nivåer är under 26-30 ng/ml (ca 65 nmol/l) visar testet positivt vilket kan betyda att du har brist. Det behöver dock inte betyda att du har brist då olika länder och organisationer har varierande gränsvärden. Testet markerar om dina nivåer av D-vitamin understiger 26-30 ng/ml. Testet gör du genom ett enkelt och snabbt stick i fingret, därefter droppas blodet i en testkassett. Tillsätt den medföljande utspädningsvätskan och resultatet visas på några minuter. Enkelt och mycket tillförlitligt. Tillverkat i Europa – kontrollerat i Sverige. Klicka på “VIDEO” ovan för att se hur enkelt det är att testa. Vanliga frågor om D-Vitamin test Är testet verkligen säkert och tillförlitligt? Ja absolut. ca 90% av vår tillverkning är för professionell sjukvård och diverse laboratorium, våra självtester härstammar från dessa och är i princip samma. En viktigt sak som skiljer dem åt är att manualerna för våra självtester är kraftigt förenklade och därmed anpassade för användare som inte har medicinsk utbildning. Dock ställs det samma hårda krav på funktion, säkerhet, tillförlitlighet och EU-direktiv för IVD-tester. Du får alltså ett självtest som möter samma hårda krav som sjukvårdstester. Hur vanligt är det att göra självtester? Det är vanligt och vanligare blir det. Vi har skickat ut över 50 000 tester, bara i Sverige. Många har faktiskt fått hjälp efter de har utfört ett självtest och fått ett positivt svar. Ta därför alltid foto på ett positivt resultat, det kan vara bra information för din läkare. Hur säkra och tillförlitliga är era självtester jämfört med att göra test på vårdcentral? Våra tester är tillförlitliga, det är dock viktigt att förstå hur testerna fungerar och vad som skiljer från t.ex laboratorium-prov. Enkelt uttryckt fungerar det så här: Det finns olika typer av självtester, oavsett typ av test krävs en kroppsvätska; en del kräver blod, en del urin, saliv och vissa sekret från t.ex vagina. När kroppsvätskan kommer i kontakt med testet sker en reaktion och ett resultat visas – positivt eller negativt. Ett test som visar positivt eller negativt resultat kallas kvalitativa tester, du får alltså ett positivt eller ett negativt resultat. Testen är “förprogrammerade” med ett så kallat gränsvärde, är resultatet över eller under ett förutbestämt värde visar testet positivt. Gränsvärdet är bestämt av WHO (Världshälsoorganisationen). Ett laboratorium ger ett kvantitativt svar, dvs du får ett värde. Våra tester ger alltså positivt eller negativt baserat på ett gränsvärde fastställt av WHO. Som ett exempel: Ett laboratorium ger ett värde, t.ex 23 ng/ml. Vårt test hade, i detta fall, istället visat positivt. Laboratorium ger ett exakt värde, våra tester ger alltså svar om värdet är över eller under normalt. Ska era självtester användas för att ställa diagnos? Nej. Våra tester används inte för att ställa diagnos, de används för att ge en indikation. Det är alltid läkare som ställer diagnos, detta görs ofta efter diverse prover samt kliniska undersökningar. Varför ska jag använda ett självtest? Det finns många svar på den frågan. De flesta av våra kunder upplever att våra tester har resulterat i att de äntligen får hjälp av primärvård, när ett test indikerar för att något inte står rätt till så upplever många att de enklare får den hjälp de faktiskt har rätt till. Fota därför alltid resultatet om det är positivt och ta med till din läkare. Hur garanterar ni säkerhet/tillförlitlighet? Genom att följa samtliga direktiv som krävs för CE-märkning av självtester. Detta betyder bl.a att vi har tillsett att manualer etc är enkla att förstå – även för de som inte har medicinsk utbildning. Våra tester är dessutom tillverkade i Europa, detta ger dig som användare en extra trygghet då regelverket för dessa tester är omfattande. Publiceringsinformation Faktagranskad 2021-07-13 av Leg Läkare Leg Sjuksköterska

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”D-vitamin test”