Avancerad omvårdnad på akademisk grund : Att lära och leda

336.00 kr

Läs mer

Artikelnr: 3853600357364704

Beskrivning

Avancerad omvårdnad på akademisk grund är en bok om att fortsätta utveckla sitt livslånga lärande och att som erfaren sjuksköterska leda avancerad omvårdnad för en personcentrerad, jämlik, säker och värdig vård. Du får läsa om varför sjuksköterskor väljer att fly hälso- och sjukvården – och vad som kan få dem att stanna, betydelsen av advocacy och vad övergången från grundutbildad sjuksköterska till specialist innebär. Vidare får du reflektera över betydelsen av erfarenhetsbaserad kunskap och hur du kan bidra med ett omvårdnadsperspektiv i samverkan med andra professioner. Sjuksköterskans sex kärnkompetenser diskuteras utförligt, och med hjälp av många exempel byggs en tydlig bro mellan teori och praktik. Genom hela boken får du ta del av reflektioner från en erfaren sjuksköterska med specialistutbildning, som bidrar med såväl igenkänning som nya förhållningssätt. Varje kapitel har reflektionsfrågor som kan användas i undervisning, och de finns även samlade på bokens webbsida. Avancerad omvårdnad på akademisk grund vänder sig till dig som är erfaren eller specialiserad sjuksköterska, eller studerande på avancerad nivå. Den är en fristående fortsättning på Omvårdnad på akademisk grund (2016). Anna Forsberg är leg. sjuksköterska och professor i vårdvetenskap med inriktning mot organtransplantation vid Lunds universitet och Skånes Universitetssjukhus. Hon har 30 års erfarenhet av att vara sjuksköterska och 20 års erfarenhet av utbildning och handledning på både grundnivå och avancerad nivå. Sagt om boken: “På ett utmärkt pedagogiskt sätt lyfter Forsberg den avancerade omvårdnaden genom reflektioner över erfarenhetsbaserad kunskap och förmågan att använda visdom i den kliniska omvårdnaden. […] Teori och praktik vävs samman och tydliggörs genom många exempel. Avancerad omvårdnad på akademisk grund är en utmärkt omvårdnadsbok som bidrar till en akademiskt förankrad utveckling. […] Helhetsbetyg 5.” Margareta Fridstjerna, BTJ-häftet nr 11, 2022

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Avancerad omvårdnad på akademisk grund : Att lära och leda”