Att förstå sin egen kompetens

299.00 kr

Läs mer

Artikelnr: 3853600132057391

Beskrivning

Boken, som bygger vidare på den tidigare utgivna Att förstå sin egen utsatthet, är pedagogiskt utformad med empiriska exempel och visar med konkreta verktyg hur yrkesverksamma inom människovårdande yrken kan upptäcka sin egen kompetens. Den hjälper läsaren att reflektera över sin yrkesroll och ger tips på hur man kan träna sin kompetens för att alltmer förstå dess möjligheter och utvecklas i sitt yrke. Kompetens inom människovårdande yrken inbegriper inte bara den formella kunskap vi har skaffat oss under vår utbildning. Kompetens handlar också om vår förmåga att i mötet med utsatta människor hantera och lösa obekanta situationer, där vi på förhand saknar visshet om vad som ska göras. Det ställer prov på vår kreativitet, fantasi och flexibilitet men utgör också en möjlighet att fördjupa vårt kunnande i det dagliga arbetet. Hur förhåller sig människovårdande kompetens till vetenskapliga studier och yrkesmässig erfarenhet? Är kompetens bara något som står att finna i böcker, kurser och artiklar om evidensbaserade studier, eller hör den samman med att lära sig av själva arbetet, de många möten jag har med människor i olika utsatta situationer och min förmåga att sammanföra olika upplevelser och erfarenheter till en helhet? Vem gör bäst: den som läst mest eller jobbat längst, eller finns det ytterligare faktorer som avgör vad som är kompetens i människovårdande yrken? Frågor som dessa kommer författarna att undersöka, problematisera och söka besvara i boken. Boken lämpar sig för alla som arbetar med människor i utsatta livssituationer. Den kan användas av den som är yrkesverksam eller under utbildning till socionom, psykolog, psykoterapeut, lärare, sjuksköterska, diakon, präst och liknande kontaktyrken. Om författarna Jakob Carlander är leg. psykoterapeut och teologie licentiat. Andreas Wedeen är leg. psykolog. Båda är verksamma i Linköping.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Att förstå sin egen kompetens”