SJUKSKÖTERSKANS OMVÅRDNADSKUNNANDE

984.00 kr

Läs mer

Artikelnr: 3853600509124861 Kategori:

Beskrivning

Sjuksköterskans Omvårdnadskunnande är den idealiska boken för svenska sjuksköterskor. Sjuksköterskans Omvårdnadskunnande är baserad på Fundamentals of Nursing av Kozier, Erb, Berman och Snyder och den svenska utgåvan har bearbetats av ett mycket erfaret team av svenska forskare och föreläsare. Texten är omfattande och har genomgående ett praktiskt perspektiv som ger en grundlig inblick i ämnet. Boken tar bland annat upp omvårdnadens historiska utveckling, lagar och traditioner, hälsa och ohälsa, etik och säkerhet i vårdandet, infektionskontroll och hygien, hud och sår, fysisk aktivitet, ätandet, vätskebalans och utsöndringar, smärta, akut omhändertagande, palliativ vård. På ett pedagogiskt och informativt satt levandegörs materialet samtidigt som studenterna får en god insikt i praktiskt arbete med hjälp av: Berättelse fran vården inleder de flesta kapitel och har som syfte att visa något som en sjuksköterska kan möta, med sikte på kapitlets innehåll. Omvårdnadsprocessen är utöver ett särskilt kapitel också en rubrik i flera kapitel. Där påpekas under Bedömning sådant som kan behöva särskilt observeras, användbara skalor och bedömningsinstrument presenteras och ges referenser. Begreppet omvårdnadsdiagnoser ges utrymme, ofta med exempel fran NANDA-klassifikationen. När det är relevant presenteras den fysiologi som behövs för att förstå patientens symtom och varför viss omvårdnad behöver utföras. Forskning i fokus forskningsstudier som används som stöd i form av informativa rutor. Arbetsledande synpunkter ges i samband med omvårdnadsåtgärder som ofta utförs av annan vårdpersonal och dar sjuksköterskan har ett arbetsledande ansvar. Bokens hänvisningar till Vårdhandboken gör att åtgärder presenteras säkert och uppdaterat. Birgitta Klang och Ingrid Thorell-Ekstrand (båda leg sjuksköterskor, doktorer i medicinsk vetenskap, tidigare lektorer vid Röda Korsets Högskola och Karolinska Universitetssjukhuset) är bokens huvudredaktörer. De har arbetat med ett mycket erfaret författarteam som tillsammans har bred kunskap och gedigen erfarenhet av undervisning inom ämnet. (Pearson)

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”SJUKSKÖTERSKANS OMVÅRDNADSKUNNANDE”