Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik

420.00 kr

Läs mer

Artikelnr: 3853600898984161

Beskrivning

Hur formas kunskap inom vetenskap och forskning? Vilka problem finns vid kunskapssökandet? Här behandlas grundläggande filosofiska begrepp och traditioner, samtidigt som metoder för “vardaglig” forskning presenteras på ett lättillgängligt sätt. Problematiseringen utgår från såväl klassiska som moderna vetenskapsteoretiska och filosofiska perspektiv. Syftet är att behandla dessa komplexa problem på ett översiktligt och otekniskt sätt utan att överförenkla konfliktlinjer och fascinerande problemställningar. Denna fjärde upplaga innehåller, utöver uppdateringar och kompletteringar, bland annat ett nytt kapitel om forskningsetik samt tips på olika sätt att använda boken i undervisning, till exempel som lärobok eller handbok. De forskningsetiska frågorna behandlas såväl praktiskt, relaterat till skrivprocessen, som övergripande i ett organisatoriskt sammanhang. Sagt om boken “Upplagan är uppdaterad och kompletterad med ett nytt kapitel om forskningsetiska frågor. Anslaget är brett och författarna lyckas väl med att förhålla sig fria i deras presentationer. I detta lämpar sig boken väl som en orientering i olika vetenskapliga traditioner och förhållningssätt för de studenter som boken i första hand riktar sig till, men den kan också läsas på mer avancerade nivåer.” Bosse Forsén, BTJ nr 16, 2019. Om författarna Peter Sohlberg är professor i samhällsvetenskaplig vetenskapsteori vid Norges Tekniske Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) i Trondheim och docent i sociologi vid Uppsala universitet. Han har också under en längre tid arbetat som lärare/forskare vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Britt-Marie Sohlberg är fil. mag., leg. sjuksköterska, bitr. psykolog och har länge arbetat som vårdlärare och universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik”