DEF – Det existentiella förbandet : existentiellt omhändertagande efter katastrof

336.00 kr

Läs mer

Artikelnr: 3853600684652244

Beskrivning

I Det existentiella förbandet presenteras en modell för långsiktig omsorg vid katastrofer. Betoningen ligger på hälsa och det naturliga helandet hos människan. En begreppsbildning kring naturligt omhändertagande står i fokus. Modellen är användbar för alla, oavsett yrke och grundutbildning, som kommer i kontakt med personer som drabbats av katastrof. Boken är uppbyggd i fyra teorinivåer: Teorinivå 1: Vad behöver en drabbad? Introducerar ett existentiellt och naturligt tankesätt om stöd till drabbade människor och ger förslag till konkret samtalskonst och stöd. Teorinivå 2: Tankesätt och attityder i medmänskligt existentiellt stöd. Ger bakgrundskunskaper till praktiken och beskriver hur det naturliga synsättet kan utvecklas och motiveras. Här beskrivs också de sju antaganden som bildar teoretisk grund för det existentiella medmänskliga stödet i DEF. Teorinivå 3: Hälsa och lidande som paradox och enhet. Beskriver motsättningar i samband med människors upplevelser och bearbetande av katastrof samt lidandets faser och former av förnekande, insikt, kamp och lindring. Teorinivå 4: Teoretisk fördjupning och tidigare forskning. Utvecklar vårdvetenskapliga teorier om livsavgörande händelser. Sagt om boken “I DEF – det existentiella förbandet presenterar Maria Arman och Arne Rehnsfeldt en ny modell för omhändertagandet av drabbade efter katastrofer. Betongen ligger på hälsa och det naturliga helandet hos människan. Behoven efter en katastrof är individuella men på ett djupare plan universella och allmänmänskliga. Detta tar författarna fasta på. Den drabbade behöver en medmänniskas närhet, möte och gemenskap för att gå vidare i livet. […] Boken består av fyra teorinivåer och författarna ger sju verktyg i mötet med den drabbade. Trots det teoretiska är boken lättläst och begriplig. Författarna tar människans existentiella livsvillkor på allvar och delger sin kunskap utan omvägar. Deras modell borde därmed bli lätt att tillämpa.” – BTJ häfte 13105292 Lektör Ylva Floreman Om författarna Maria Arman är leg. sjuksköterska, leg. barnmorska samt docent i vårdvetenskap vid Sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet, Stockholm. Arne Rehnsfeldt är leg. sjukskötare med vidareutbildning i intensivvård, docent i vårdvetenskap och professor i sykeplejevitenskap vid Høgskolen Stord/Haugesund i Norge. Arne Rehnsfeldt intervjuas av Høgskolen Stord/Haugesund

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”DEF – Det existentiella förbandet : existentiellt omhändertagande efter katastrof”