Att vårda akut sjuka vuxna : prioriteringar vid bedömning och omhändertagande

424.00 kr

Läs mer

Artikelnr: 3853601177842671

Beskrivning

Alla sjuksköterskor som är verksamma i kliniska sammanhang vet att det är viktigt att känna igen och hantera situationer där patientens tillstånd riskerar att försämras. Denna bok ger ingående kunskap om vanliga symtom och tecken på försämring vid allvarlig sjukdom. I boken tas de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter upp som krävs för att möjliggöra ett snabbt ingripande när patienten visar tecken på akut försämring. Författarna utgår från anatomisk och fysiologisk teori och undersöker vilken patofysiologi som sammanhänger med vanliga, akuta sjukdomsprocesser. I synnerhet framhålls betydelsen av systematiska bedömningar för en trygg och effektiv vårdverksamhet. Varje kapitel innehåller ett fall som beskriver vanliga problem vid olika ohälsotillstånd. Exempel på viktiga färdigheter är: att känna igen och behandla hypovolemisk chock att bedöma och behandla kardiovaskulär, neurologisk och traumatisk skada att bedöma vilka interventioner som är lämpliga vid problem relaterade till diabetes, KOL eller njursjukdom. Att vårda akut sjuka vuxna vänder sig främst till studenter i grundutbildning till sjuksköterska, men kan även läsas med behållning av yrkesverksamma.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Att vårda akut sjuka vuxna : prioriteringar vid bedömning och omhändertagande”