Pensioner på villovägar : orsaker och lösningar

311.00 kr

Läs mer

Artikelnr: 3853602115342948 Kategori:

Beskrivning

KG Scherman var tidigare generaldirektör för Riksförsäkringsverket. Han ägnade mycket tid under 80-talet åt att förklara varför en reform av det gamla ATP-systemet var nödvändig, han presenterade tillsammans med sina medarbetare i början av 90-talet ett förslag om hur det skulle gå till och han stödde förslaget 1994 om principerna för en reform. Men därefter, hävdar han, har principerna övergivits och intresset för pensionerna har försvunnit. Nu är det bara pengarna som räknas. I boken AP-fonden bromsen och din pension , utgiven 2004, pekar han på följderna av att så mycket pengar tagits från AP-fonden och att den s.k. bromsen därför snart skulle komma att slå till. Vidare att de okänsliga formler som styr allt skulle komma att leda till kraftigt höjda pensionsåldrar utan några sociala hänsyn. I den här boken kan man läsa om tiden när ATP kom till för nu bortåt 60 år sedan, om utvecklingen därefter fram till 90-talets reform, om hur reformen utformades, vad man trodde att den skulle leda till och hur det blev. Efter en diskussion kring behovet att ompröva många av de tankar som präglade 90-talets politik presenteras ett förslag till ett renoverat pensionssystem. Bokens centrala budskap är: Pensionerna är något vi måste hjälpas åt med, unga och gamla. Det är vad de yrkesverksamma producerar som skall fördelas mellan dem själva, barnen och dem som nu är gamla. När de som idag tillhör den aktiva generationen en gång blir gamla så har de förtjänat sin pension för att de har varit med och skapat ett bra samhälle, arbetat och knogat. Och för att de med de insatserna har gjort det möjligt för den kommande generationen att ha råd att betala pensionerna. Det är generationskontraktet. Inga fondtorg, inga fondrådgivare kan ändra på detta. Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet: Det har hettat till i pensionsfrågan och KG Scherman ställer viktiga frågor. Hans svar är inte mina, men debatten är lika välkommen som senkommen! Curt Persson, Förbundsordförande, PRO: KG Scherman redovisar utifrån sin närvaro vid pensionsöverenskommelsens tillkomst en initierad och läsvärd historieskrivning. Han ger också med sitt kunnande och engagemang synpunkter till en nödvändig diskussion om dagens pensionssystem. Karl Erik Olsson, Förbundsordförande SPF: Ingen vet mer än KG Scherman om pensioner i Sverige. Som GD för Riksförsäkringsverket (1981-1996) hade han ansvaret för det grundmaterial som ledde till ett principbeslut 1994 om vårt pensionssystem. Han har därefter följt debatten och varit aktiv både i svenska och internationella sammanhang. Scherman går i sin bok till hårt angrepp mot hur politikerna förvanskat hans ursprungsidé. Den är ett tungt inlägg i dagens politiska debatt. Trots envisa påstötningar från oss pensionärsorganisationer har den fem-partigrupp (alliansen+S) som “förvaltar” pensionssystemet inte kommit med några förslag. Schermans hårda och sakliga kritik kan förhoppningsvis väcka liv i debatten inför valet. Kurt Kvarnström, riksdagsledamot (s) medlem i pensionsgruppen: Det är mycket viktigt och välkommet med inlägg om pensionerna. Det behövs, stora förändringar måste till i pensionssystemet. Solveig Zander, riksdagsledamot (c) medlem i pensionsgruppen: Jag tycker det är angeläget att vi får en allsidig och inträngande debatt om pensionerna. KG Scherman bidrar med sin sakkunskap med ett värdefullt och välkommet underlag till den debatten. Tobias Baudin, förste vice ordförande, LO: Alla stora politiska reformer måste utvärderas efter en tid, även om de är skapade för att vara långsiktigt stabila och oberoende av politiska majoriteter. Pensionssystemets utformning har en viktig funktion i människors liv, både före och efter pensioneringen. De ekonomiska förutsättningarna och arbetslivets villkor har förändrats sedan systemet sjösattes. KG Scherman gör i denna bok en viktig analys av systemets förutsättningar att fungera i denna nya miljö. Han lämnar också ett antal intressanta förslag som kan finnas med i det reformarbete som bör starta snarast.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Pensioner på villovägar : orsaker och lösningar”


Missa inte dessa artiklar relaterat till 90-talet:

Planera och genomför en 90-talsfest!